Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

«Περισσότερη Ευρώπη»…

Η Κομισιόν της ΕΕ παρουσίασε σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κινητικότητας των στρατευμάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού στην ευρωενωσιακή επικράτεια. Η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς, είπε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα γραφειοκρατικά και ρυθμιστικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τις στρατιωτικές μετακινήσεις στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διέλευση εκρηκτικών ή επικίνδυνων υλικών…

Σύμφωνα με την Μπουλτς, η στενή συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το ΝΑΤΟ, αποτελεί «κλειδί» για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Άλλωστε, η βελτίωση της κινητικότητας των στρατευμάτων και του στρατιωτικού εξοπλισμού αποτελεί ένα στόχο που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ – ΝΑΤΟ. Η ΕΕ θα εργαστεί με τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων «κινητικότητας» στο πλαίσιο και της PESCO που θεσμοθετείται για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ.

Αυτό θα πει «περισσότερη Ευρώπη», δηλαδή περισσότερη ΕΕ! Περισσότερη στρατιωτικοποίηση, ιμπεριαλιστικά εγκλήματα και εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων.

Γκάνταλφ / Χαραυγή