Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιστέρι: Συνελήφθη ο φερόμενος δολοφόνος της 17χρονης

Στα χέρια της Αστυ­νο­μί­ας βρί­σκε­ται πλέ­ον ο 22χρονος που ανα­ζη­τού­νταν ως ο βασι­κός ύπο­πτος για την δολο­φο­νία της 17χρονης συντρό­φου του, Νικο­λέ­τας στο Περιστέρι.

Σύμ­φω­να με το protothema.gr, ο 22χρονος πρό­λα­βε να βγει απο την Ελλά­δα μαζί με ένα γκρουπ μετα­να­στών, ωστό­σο τελι­κά συνε­λή­φθη στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο 22χρονος έχει παρα­δο­θεί ήδη στην ΕΛ.ΑΣ. από τις αρχές της γει­το­νι­κής χώρας και βρί­σκε­ται στην Ελλάδα.

Ο 21χρονος θα οδη­γη­θεί στον εισαγγελέα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που ήρθαν στο «φως» της δημο­σιό­τη­τας, η 17χρονη κοπέ­λα είχε πέσει θύμα κακο­ποί­η­σης σε ηλι­κία 11 ετών στο Μακρο­χώ­ρι Ημα­θί­ας όπου ζούσε.

Όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, πρό­κει­ται για ένα κύκλω­μα μαστρο­πεί­ας με επι­κε­φα­λής ένας 83χρονο, ο οποί­ος μαζί με δύο ακό­μα άνδρες αλβα­νι­κής κατα­γω­γής ασελ­γού­σαν σε βάρος της 11χρονης τότε κοπέλας.

Είχε γίνει καταγ­γε­λία για την υπό­θε­ση και οι Αρχές είχαν προ­χω­ρή­σει σε τρεις συλ­λή­ψεις. Οι δρά­στες είχαν οδη­γη­θεί στα δικα­στή­ρια, ενώ ο 82χρονος, όταν εκδι­κά­στη­κε η υπό­θε­ση, είχε αποβιώσει.

Οι δύο Αλβα­νοί κακο­ποιοί είχαν τότε προ­φυ­λα­κι­στεί, ενώ λίγο αργό­τε­ρα είχε απο­φα­σι­στεί ο εγκλει­σμός τους. Ο ένας εξ αυτών παρα­μέ­νει στη φυλα­κή, ενώ ο άλλος έχει δια­φύ­γει στην Γερμανία.

Η άτυ­χη 17χρονη κηδεύ­τη­κε την Πέμ­πτη σε κλί­μα οδύνης.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο