Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περπατησιές…

Βημά­των ρυθ­μι­κές κινήσεις
χαρα­κιές σε δρο­μο­λό­για ζωής
Ουτο­πί­ας σκε­πτι­κοί διαβάτες
σε λεω­φό­ρους μέλ­λο­ντος κινούν
Απά­νε­μων λιμανιών
μονα­χι­κοί εξερευνητές
Λαχτά­ρας φτερουγίσματα
σε κήπους αναμνήσεων
Αδιά­κο­πης πορείας
μετα­φο­ρείς ελπίδας
Ονεί­ρων μετανάστες
προ­σμο­νής επιταχυντές
Περπατάς
και ομορ­φαί­νει ο κόσμος

«ΚΛΕΙΩ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο