Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πετάει, πετάει ο …Τσίπρας — Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε (BINTEO)

Χιου­μο­ρι­στι­κό βίντεο έφτια­ξε η ΚΝΕ με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή πτή­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Αλέ­ξη Τσί­πρα με F16 από την 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης, για να παραλ­λη­λί­σει όσα περί δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης  επα­να­λαμ­βά­νει συνέ­χεια η κυβέρ­νη­ση, ενώ η «συντρι­βή» του λαού από τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που έχουν ληφθεί είναι βέβαιη.

Το βίντεο ξεκι­νά με την ερώ­τη­ση «Πετά­ει, πετά­ει ο Τσί­πρας;» παρεμ­βάλ­λε­ται οπτι­κό υλι­κό από την πτή­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και από παλιά ελλη­νι­κή ται­νία και κατα­λή­γει: «Όσα ακούς περί “δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης” είναι λόγια του αέρα…», «Τώρα οργά­νω­ση-αντε­πί­θε­ση με το ΚΚΕ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο