Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πετρούπολη: Στο πλευρό του Βαγγέλη Σίμου ο Δ. Κουτσούμπας (ΦΩΤΟ)

Την Πετρού­πο­λη επι­σκέ­φθη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, όπου ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βαγ­γέ­λης Σίμος διεκ­δι­κεί την επα­νε­κλο­γή του στο δεύ­τε­ρο γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών, την Κυριακή.

Με θερ­μά χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χθη­καν τον Δ. Κου­τσού­μπα φίλοι και οπα­δοί του ΚΚΕ, στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπείρωσης».

petroypoli2

Συζή­τη­σε και αντάλ­λα­ξε σκέ­ψεις με τους συγκε­ντρω­μέ­νους και στη συνέ­χεια περ­πά­τη­σε σε κεντρι­κό δρό­μο της Πετρού­πο­λης, συνο­δευό­με­νος από τον Βαγ­γέ­λη Σίμο, τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως επί­σης και από φίλους και οπα­δούς του Κόμματος.

petroypoli6

petroypoli5

petroypoli4

petroypoli3

petroypoli1

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο