Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στην κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ (ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στην πόλη Χιού­στον του Τέξας για να τιμή­σουν τη μνή­μη του 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού, Τζορτζ Φλόιντ, η δολο­φο­νία του οποί­ου από ένα λευ­κό αστυ­νο­μι­κό, προ­κά­λε­σε κύμα οργής και ογκώ­δεις δια­δη­λώ­σεις στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο, ενά­ντια στο ρατσι­σμό και την αστυ­νο­μι­κή βία.

Περί­που 2.500 άνθρω­ποι παρα­βρέ­θη­καν στην κηδεία ενώ είχαν προη­γη­θεί τελε­τές στη μνή­μη του στη Μινε­ά­πο­λη την πόλη όπου έζη­σε ο Φλόιντ αφό­του εγκα­τέ­λει­ψε το Χιού­στον και στο Ρίφορντ, στην πόλη της Βόρειας Καρο­λί­νας όπου είχε γεννηθεί.

Η κηδεία διήρ­κη­σε περί­που τέσ­σε­ρις ώρες και μετα­δό­θη­κε ζωντα­νά από όλα τα μεγά­λα αμε­ρι­κα­νι­κά δίκτυα.

kideia floyd1

«Μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω και όσο ανα­πνέω η δικαι­σύ­νη θα απο­δο­θεί» είπε στη διάρ­κεια ομι­λί­ας ο ανι­ψιός του Φλόιντ, Μπρού­κλιν Γουί­λιαμς, κάνο­ντας λόγο «όχι απλά για μια δολο­φο­νία αλλά ένα έγκλη­μα μίσους».

«Είναι ώρα να τιμή­σου­με τη ζωή του», είπε η πάστο­ρας Μία Ράιτ στην κατά­με­στη από κόσμο εκκλη­σία Fountain of Praise. «Ίσως να κλά­ψου­με, να πεν­θή­σου­με, όμως θα βρού­με την ανα­κού­φι­ση και την ελπί­δα», συμπλή­ρω­σε, καθώς άνοι­ξε την τελετή.

Από την πλευ­ρά τους αστυ­νο­μι­κοί του Χιού­στον απέ­τι­σαν φόρο τιμής στον Φλόιντ συνο­δεύ­ο­ντας την άμα­ξα που μετέ­φε­ρε το χρυ­σό φέρετρο.

kideia floyd2

Μετά τη νεκρώ­σι­μη ακο­λου­θία, η σορός του μετα­φέρ­θη­κε στη γει­το­νι­κή πόλη Πέρ­λαντ για την ταφή, δίπλα στο μνή­μα της μητέ­ρας του.

Κατά τη διάρ­κεια της νεκρώ­σι­μης ακο­λου­θί­ας,  προ­βλή­θη­κε και βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μα του υπο­ψή­φιου των Δημο­κρα­τι­κών στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος ανα­λώ­θη­κε στις γνω­στές δια­κη­ρύ­ξεις περί ανά­γκης «φυλε­τι­κής δικαιο­σύ­νης», χωρίς ωστό­σο να πει κου­βέ­ντα για τις ρατσι­στι­κές δολο­φο­νί­ες και την αστυ­νο­μι­κή βία που υπήρ­χαν και την περί­ο­δο της δια­κυ­βέρ­νη­σης της χώρας από τον Δημο­κρα­τι­κό Μπα­ράκ Ομπά­μα, του οποί­ου ο Μπάι­ντεν υπήρ­ξε αντιπρόεδρος.

kideia floyd3

Μετα­ξύ των παρευ­ρι­σκο­μέ­νων ήταν και ο Δημο­κρα­τι­κός βου­λευ­τής του Τέξας Αλ Γκριν, ενώ μίλη­σε και ο δήμαρ­χος του Χιού­στον, Σιλ­βέ­στερ Τέρ­νερ, ο οποί­ος ανα­κοί­νω­σε ότι θα υπο­γρά­ψει ένα διά­ταγ­μα που θα προ­ω­θεί «μεταρ­ρυθ­μί­σεις» στην αστυ­νο­μία και ότι η 9η Ιού­νη θα κηρυ­χθεί «Μέρα του Τζόρτζ Φλόιντ».

kideia floyd6

kideia floyd5

kideia floyd4

kideia floyd

kideia floyd7 kideia floyd8 kideia floyd9

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο