Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πληροφορίες για επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουκρανία

Στην Ουκρα­νία θα βρε­θεί σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, πριν την άφι­ξη του στο Βου­κου­ρέ­στι για τη σύνο­δο του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, σύμ­φω­να με δημοσιεύματα.

Ο Κυριά­κος Μητο­τά­κης, θα έχει συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο της Ουκρα­νί­ας, Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, σε μια κίνη­ση που συμ­βο­λί­ζει ανά­γλυ­φα την ενερ­γό εμπλο­κή της Ελλά­δας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με την Ρωσία.

Μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χει επί­ση­μη επι­βε­βαί­ω­ση από το Μαξίμου.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο