Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποίημα του Κ. Βάρναλη γραμμένο μέρες Πολυτεχνείου

Το ποί­η­μα του Κώστα Βάρ­να­λη γρά­φτη­κε στις 28/11/1973, μέρες Πολυτεχνείου

Η Λευ­τε­ριά του Σολωμού

Πώς του σπα­θιού σου στό­μω­σεν η κόψη
και πώς μετράς τη γης με ανύ­παρ­χτη όψη;
Κλει­σμέ­νη στων Ελλή­νων τα ιερά 
τα κόκα­λά μας, σκού­ζε, Λευτεριά. 

Αιώ­νες σε κρα­τά­νε φυλακή
οι αφε­ντά­δες σου ξένοι και δικοί.
Και σ’ αμο­λά­νε λίγο, αν είναι χρεία
να πνί­ξεις αλλω­νών ελευθερία!

 

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο