Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιοι δρόμοι στην Αττική έχουν κλείσει λόγω “Ελπίδας”- Πού χρειάζονται αλυσίδες

Σε ποια σημεία του οδι­κού δικτύ­ου της Αττι­κής έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία και σε ποια διε­ξά­γε­ται με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες λόγω της κακο­και­ρί­ας, γνω­στο­ποιεί με ενη­μέ­ρω­σή της η ΕΛ.ΑΣ.

Λεω­φό­ρος Πάρ­νη­θος, από το ύψος του τελε­φε­ρίκ και στα δυο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Παλαιά εθνι­κή οδός Αθη­νών-Θήβας, ύψος πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων Cyclon ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Θήβα, απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας φορτηγών.

Οδός Διο­νύ­σου, από το ύψος του «414» ΣΝΕΝ προς τον Αγ. Πέτρο (Πεντέ­λη).

Νέα εθνι­κή οδός Αθη­νών-Λαμί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από στο ύψος του Α/Κ Καλυ­φτά­κη (χ/θ 20,060), μέχρι την χ/θ 58,520 (όρια Αττι­κής) απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους βαρέ­ως οχή­μα­τος μέγι­στου επι­τρε­πό­με­νου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Επί της συνέ­χειας της οδού Ανα­στά­σε­ως (Παπά­γου) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από τα κοι­μη­τή­ρια Παπά­γου προς τον Υμηττό.

Λ.Διονύσου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από την περιο­χή της Ανα­το­λής Ν. Μάκρη προς την Πεντέλη.

Επί της ανω­νύ­μου οδού (Και­σα­ρια­νή) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, από το ύψος Καλο­πού­λα προς τον Υμηττό.

Λ.Φυλής, από το ύψος της ταβέρ­νας «Το νέο φαράγ­γι» έως τα όρια της Αττι­κής και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Οδός Τατο­ΐ­ου από το ύψος της οδού Χλό­ης έως τα Βασι­λι­κά Κτή­μα­τα και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας

Οδός Τατο­ΐ­ου από το ύψος του οικι­σμού Άγιος Μερ­κού­ριος έως το ύψος της Ιππο­κρά­τειου Πολι­τεί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Ε.Ο. Οινό­ης-Μαγού­λας από το ύψος του εργο­στα­σί­ου ΤΙΤΑΝ, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Βοιωτία.

Ε.Ο. Μεγά­ρων-Αλε­πο­χω­ρί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από το 12ο χλμ. θέση Λού­μπα προς τα Μέγαρα.

Λ. Παν. Κανελ­λο­πού­λου και στα δύο ρεύ­μα­τα, από την οδό Πίν­δου προς την Περι­φε­ρεια­κή Υμηττού.

Λ. Ελ. Βενι­ζέ­λου (Ηλιού­πο­λη) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από την πλα­τεία 28ης Οκτω­βρί­ου προς την περι­φε­ρεια­κή Καρέα.

Λ. Παν. Κανελ­λο­πού­λου και στα δύο ρεύ­μα­τα, από τη Λ. Μεσο­γεί­ων μέχρι την οδό Πίνδου.

Αττι­κή Οδός και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους οχήματος

Περι­φε­ρεια­κή Υμητ­τού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους οχήματος

Περι­φε­ρεια­κή Αιγά­λεω και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας, δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας παντός είδους οχή­μα­το­ςΕ­παρ­χια­κή οδός Αλε­πο­χω­ρί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από τη χ/θ 7 στα Μέγαρα.

Επαρ­χια­κή οδός Μεγά­ρων Χανί­ου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας από τη θέση Δίστρα­το (χ/θ 5) στην περιο­χή των Μεγάρων

Κίνηση των οχημάτων μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

Επί της νέας εθνι­κής οδού Αθη­νών-Λαμί­ας και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Επί της παλαιάς εθνι­κής οδού Αθη­νών-Θήβας, από ύψος πρα­τη­ρί­ου υγρών καυ­σί­μων Cyclon έως τα όρια Αττι­κής και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο