Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποιος; Ο Αγγελάκας… ο χρήσιμος ηλίθιος

Αντι­γρά­φου­με από το λογα­ρια­σμό του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακαβάνη:

Ο Αγγε­λά­κας, αυτός που με τον άλλον ανεκ­δι­ή­γη­το, μαγά­ρι­σε τη μου­σι­κή με ένα χολε­ρι­κό τρα­γού­δι, βρή­κε τον πιτσι­ρι­κά του Μητσο­τά­κη να το παί­ξει τζά­μπα μάγκας, δήθεν να υπε­ρα­σπι­στεί τη συναυ­λία στο Σύνταγμα..

Ποιος, αυτός που ντρό­πια­σε τη μου­σι­κή, αυτός που εξί­σω­σε το ΚΚΕ με την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής

Ποιος, αυτός που πρω­το­στά­τη­σε σε χυδαία συκο­φα­ντία σε βάρος του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου Πατρέ­ων Κώστα Πελετίδη

Θρα­σύ­δει­λος, πρό­θυ­μος (για να βγαί­νει από τη αφά­νεια) «χρή­σι­μος ηλί­θιος», παρα­λη­ρη­μα­τι­κός και προ­πά­ντων αντι­κομ­μου­νι­στής, δε ξεπλέ­νε­σαι με τίποτα.

Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος, ‑η, ‑ο (Ερμη­νεία, ετυμολογία)

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο