Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ: Φοιτητές, καθηγητές και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΜΠ έκλεισαν έξω την πανεπιστημιακή αστυνομία — Συνεχίζουν να διαδηλώνουν (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

«Με ΜΑΤ και βία, δεν γίνε­ται παι­δεία» και «η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει, των φοι­τη­τών η πάλη θα την σπά­σει», φωνά­ζουν οι φοι­τη­τές που παρα­μέ­νουν στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στου Ζωγρά­φου και δια­δη­λώ­νουν ενά­ντια στην είσο­δο της Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυνομίας.

Ανά­λο­γη κινη­το­ποί­η­ση γίνε­ται στην Πολυ­τε­χνειού­πο­λη στου Ζωγρά­φου, όπου φοι­τη­τές και εργα­ζό­με­νοι του ΕΜΠ έκλει­σαν έξω την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυνομία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο