Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πολύ φιλική συζήτηση» είχαν Γκουστάβο Πέτρο και Τζο Μπάιντεν

Μια «πολύ φιλι­κή», όπως ο ίδιος την χαρα­κτή­ρι­σε, συζή­τη­ση με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν είχε ο νεο­ε­κλε­γείς σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας Γκου­στά­βο Πέτρο.

Έχο­ντας ήδη δεχθεί πλη­θώ­ρα συγ­χα­ρη­τη­ρί­ων από το αμε­ρι­κα­νι­κό ΥΠΕΞ, την ΕΕ, μια σει­ρά κυβερ­νή­σεις και σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες ηγέ­τες, ο Πέτρο ανήρ­τη­σε στο Twitter σχό­λιο για την συνο­μι­λία του με τον Μπάιντεν.

«Ενό­ψει μιας πιο έντο­νης και φυσιο­λο­γι­κής διπλω­μα­τι­κής σχέ­σης, είχα μόλις μια πολύ φιλι­κή συζή­τη­ση με τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Μπάι­ντεν», έγρα­ψε ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της ηγέ­της σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter. «Όπως είπε (ο Μπάι­ντεν), μια “πιο δίκαιη” σχέ­ση προς όφε­λος των δύο λαών», συμπλήρωσε.

Κολομ­βία: «Για­τί χαί­ρε­ται ο κόσμος και χαμο­γε­λά­ει, πατέρα;»

Γκου­στά­βο Πέτρο, Ζαν Λικ Μελαν­σόν και παρα­μύ­θια για «αρι­στε­ρές κυβερνήσεις»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο