Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρετεντέρης, όπως «Παπαρατσένκο»

Τον πρω­τό­γο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και το μίσος του ενά­ντια στο ΚΚΕ βρή­κε την ευκαι­ρία να εκφρά­σει, για άλλη μια φορά, η ντρο­πή της δημο­σιο­γρα­φί­ας που ακού­ει στο όνο­μα «Γιάν­νης Πρετεντέρης».

Συνε­παρ­μέ­νος από τις βαρύ­γδου­πες αρλου­μπο­λο­γί­ες του ιστο­ριο­δί­φη Σ. Ραν­τσέν­κο ενά­ντια στον ΔΣΕ, ο κοσμα­γά­πη­τος κον­δυ­λο­φό­ρος των «Νέων» είπε να επα­να­λά­βει το γνώ­ρι­μο του χόμπι: Να γρά­φει ραφι­να­ρι­σμέ­να εμέ­σμα­τα που θα ζήλευαν μέχρι φασι­στι­κές σκου­πι­δο­φυλ­λά­δες τύπου «Μακε­λειό».

Ασφα­λώς, δεν πρό­κει­ται για κανέ­ναν λόγο για ανα­πα­ρά­γου­με το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό του έμε­σμα. Όσοι θέλουν – και αντέ­χουν – μπο­ρούν να το δουν εδώ: https://twitter.com/jpretenteris/status/1488628688732229632/photo/1

Εμείς θα αρκε­στού­με να θυμή­σου­με ότι μιλά­με για τον Πρε­τε­ντέ­ρη, την θρα­σύ­τα­τη αυτή ύαι­να της αστι­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας που έχτι­σε καριέ­ρα γλεί­φο­ντας την εξου­σία και βυσ­σο­δο­μώ­ντας ενά­ντια σε κάθε τι που σχε­τί­ζε­ται με το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνημα.

Τον Πρε­τε­ντέ­ρη που όταν δεν υπε­ρα­σπί­ζο­νταν με πάθος τα μνη­μό­νια, επι­κρο­τού­σε περι­χα­ρής τον ξυλο­δαρ­μό φοι­τη­τών από τα ΜΑΤ στο ΑΠΘ, τον ίδιο αναί­σχυ­ντο τύπο που όταν δεν κάνει άθλιο σεξι­στι­κό «χιού­μορ» από τις σελί­δες των «Νέων», εξυ­μνεί τον ρόλο και τις σφα­γές των Βρε­τα­νών ιμπε­ρια­λι­στών στα Δεκεμβριανά.

Αλλά, μην ξεχνά­με, για τον Πρε­τε­ντέ­ρη μιλά­με. Έναν εγχώ­ριο «Παπα­ρα­τσέν­κο», της ξετσι­πω­σιάς και της αλητείας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο