Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Πριν μπουν οι Γερμανοί …

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

Πρόκειται για ένα μοναδικό ντοκουμέντο που δείχνει τη στάση των τοπικών «παραγόντων» και αρχών της Βέροιας λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί σ’αυτήν. (Οι Γερμανοί μπήκαν στη Βέροια στις 12 Απρίλη 1941) Βρίσκεται στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας (Αρχείο Μ. Αδαμίδη). Οι υπογραμμίσεις δικές μας.

veria2

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επειδή η πόλις εγκατελείφθη αιφνιδίως υπό των στρατιωτικών, αστυνομικών και δικαστικών ελληνικών αρχών, συνήλθον υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου πολλοί κάτοικοι της πόλεως και συσκεφθέντες διά την δημιουργηθείσαν κατάστασιν, προέβησαν εις τον καταρτισμόν διοικούσης επιτροπής υπό την προεδρείαντης Αυτού Σεβασμιότητος του Μητροπολίτου κ. Πολυκάρπου αποτελουμένης υπό των κυρίων: 1) Δημάρχου κ. Χατζημιχάλη, των μελών της Διοικούσης Επιτροπής κ.κ. 2) Τσιράκογλου,3) Τσαλέρα, 4) Τσικερδάνον και των κ.κ. 5) Στρούμτσα,6) Μουράτογλου (ιατρού), 7) Καραβίδα ,8)Μιχ. Καπρίνη,9) Αντ. Πρωτοψάλτου, 10) Γ.Χατζηδήμου ,11) Γεωρ. Πράπα ,12) Στ. Μπαζάκα και 13) Γρηγοριάδου η οποία ανέλαβεν από σήμερον την διοίκησιν της πόλεως αναθέσασα τηνφρούρησιν της πόλεως εις όργανα αυτής μέρχι της παραδόσεως αυτής εις τον ερχόμενον γερμανικόν στρατόν.

Η Διοικούσα επιτροπή κάμει έκκλησιν θερμήν προς όλους τους πολίτας να φιλοτιμηθούν και μη δημιουργήσουν ουδέν έκτρπον, αλλά τουναντίον να πειθαρχήσουν εις την επιτροπήν και τα εκτελεστικά αυτής Οργανα συντελούντες εις τηντήρησιν της τάξεως.

Επίσης η διοικούσα επιτροπή κάμνει έκκλησιν να μη καταληφθή ο λαός υππό πανικού, αλλά να παραμένουν εις την πόλιν ήσυχοι καθ’ ότι ο στρατός ο Γερμανικός ανήκων εις έθνος ευγενές και πεπολιτισμένον εγγυάται τηνασφάλειαν των κατοίκων.

Επίσης η Διoικούσα Επιτροπή καθιστά γνωστόν ότι οι ταραχαοποιοί και διαπράττοντες έκτροπα θα καταγγελθώσι εις το γερμανικόν στρατοδικείον και θα τιμωρηθώσιν αυστηρώς

Εν Βερροία τη 9η Απριλίου 1941»

Και η προτροπή προς τους κατοίκους…

veroia1

Σε έγγραφο της επόμενης ημέρας (10/4/1941) γίνονται οι ανάλογες προτροπές προς τους καταστηματάρχες:

«ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ τους ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Διατάσσομεν,ίνα αύριον 11ης του μηνός,ανοίξητε τα καταστήματα , καφενεία κλπ. Από ώραν 8.30’ μέχρι 1ης μετά μεσηβρίαν και το απόγευμα από 3ης μ.μ. μέχρι 7.30’.

Οι μη συμμορφούμενοι θα καταγγέλλωνται υπό της περιπόλου, ίνα εν καιρώ τιμωρηθώσιν αυστηρότατα.

Να προσέξωσιν οι καταστηματάρχαι να μη εκμεταλλευθώσι την περίστασιν και αισχροκερδίσωσι, διότι θα είναι υπόλογοι.

Εν Βερροία τη 10η Απριλίου 1941

Ο Πρόεδρος της Διοικούσης την πόλιν Επιτροπής

+ Ο Βερροίας και Ναούσης ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.