Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προβλήματα στους δρόμους από την καταιγίδα που πλήττει την Αττική (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Προ­βλή­μα­τα στην κίνη­ση προ­κά­λε­σε η καταρ­ρα­κτώ­δης βρο­χή που πλήτ­τει την Αττι­κή από τις 8 το πρωί, παρά το γεγο­νός πως λόγω του λοκντά­ουν είναι περιο­ρι­σμέ­νη η κυκλοφορία. 

Προ­βλή­μα­τα στην κίνη­ση έχει προ­κα­λέ­σει η καταρ­ρα­κτώ­δης βρο­χή που πλήτ­τει την Αττι­κή, παρά το γεγο­νός πως λόγω του λοκντά­ουν είναι περιο­ρι­σμέ­νη η κυκλο­φο­ρία. Η κίνη­ση των οχη­μά­των είναι αυξη­μέ­νη στη λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων τμη­μα­τι­κά, αλλά και στη λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας. Δυσκο­λί­ες παρα­τη­ρού­νται στην Αττι­κή Οδό, από το ύψος του Αμα­ρου­σί­ου μέχρι τη Μεταμόρφωση.

Η κίνη­ση των οχη­μά­των είναι αυξη­μέ­νη στη λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων τμη­μα­τι­κά, αλλά και στη λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας. Δυσκο­λί­ες παρα­τη­ρού­νται στην Αττι­κή Οδό, από το ύψος του Αμα­ρου­σί­ου μέχρι τη Μεταμόρφωση.

kakokairia 1 kakokairia katexaki kakokairia Dafni

 

Στην Εθνι­κή Οδό η βρο­χή δυσχε­ραί­νει την ορα­τό­τη­τα και την κίνη­ση, με απο­τέ­λε­σμα να παρα­τη­ρού­νται μειω­μέ­νες ταχύτητες.

kakokairia Dafni

Στα νότια προ­ά­στια, ο δυνα­τός άνε­μος έχει προ­κα­λέ­σει κύμα­τα, τα οποία καλύ­πτουν σχε­δόν ολό­κλη­ρη την παραλία.

Μέχρι στιγ­μής δεν έχουν ανα­φερ­θεί ζημιές.

Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το φαι­νό­με­νο που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί, όταν ο ουρα­νός, λίγο πριν τις 7, πήρε ένα βαθύ κιτρι­νο­κόκ­κι­νο χρώ­μα πριν ξεσπά­σει η ισχυ­ρή καταιγίδα.

Γκι­γιέν – Ρίτσος, Αγγου­λές, Χικ­μέτ (ΕΚΠΤΩΣΗ 15% και δώρο τα έξο­δα αντικαταβολής)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο