Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προκλητικός ο δικηγόρος του 37χρονου ιερέα: «Έγινε μόδα πλέον να καταγγέλλουμε βιασμούς!»

Συνε­χί­ζει τις προ­κλη­τι­κές του δηλώ­σεις ο δικη­γό­ρος του 37χρονου ιερέα που κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­ζε ένα 16χρονο κορί­τσι επα­νει­λημ­μέ­να για διά­στη­μα πέντε μηνών, όταν εκεί­νη πήγαι­νε στο κατηχητικό.

Μιλώ­ντας σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή πριν δύο ημέ­ρες ο Ανδρέ­ας Θεο­δω­ρό­που­λος έφτα­σε στο σημείο να πει πως «έγι­νε μόδα πλέ­ον να καταγ­γέλ­λου­με βια­σμούς!». Ο κ. Θεο­δω­ρό­που­λος μάλι­στα είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι οι καταγ­γε­λί­ες έχουν γίνει της μόδας μετά την υπό­θε­ση της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου και όλες τις καταγ­γε­λί­ες που ακολούθησαν.

Σήμε­ρα, ο δικη­γό­ρος εμφα­νί­στη­κε προ­κλη­τι­κός τόσο στην εκπο­μπή «Καλη­μέ­ρα Ελλά­δα», εξορ­γί­ζο­ντας τον παρου­σια­στή Γ. Παπα­δά­κη, ενώ μιλώ­ντας στην εκπο­μπή «Πρω­ϊ­νό» άφη­σε στον αέρα υπο­νο­ού­με­να για την παρου­σιά­στρια Φ. Σκορδά.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο