Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΡΟΤΟ (Κλήρωση 2104) σήμερα Πέμπτη 12/3/2020

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ Πέμ­πτη 12/3/2020: Στην προη­γού­με­νη 2103η κλή­ρω­ση του ΠΡΟΤΟ, είχα­με τζακ ποτ  οπό­τε σήμε­ρα τους τυχε­ρούς της 1ης κατη­γο­ρί­ας τους περι­μέ­νει ποσό €210.000 τουλάχιστον.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς στο atexnos.gr

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο