Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Προφυλακιστέα η 35χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι

Στη φυλα­κή οδη­γεί­ται η κατη­γο­ρού­με­νη για την επί­θε­ση με βιτριό­λι, σε βάρος της 34χρονης Ιωάν­νας στις 20 Μαΐ­ου στην Καλ­λι­θέα. Η κατη­γο­ρού­με­νη οδη­γή­θη­κε στην Ευελ­πί­δων στις 9.30 το πρωί για να απο­λο­γη­θεί για την κατη­γο­ρία της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση, καθώς και για απεί­θεια και φέρε­ται να τήρη­σε ενώ­πιον του ανα­κρι­τή, την ίδια στά­ση που έχει από την στιγ­μή της σύλ­λη­ψης της για το περι­στα­τι­κό. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η 35χρονη φέρε­ται να έκα­νε χρή­ση του δικαιώ­μα­τος της σιω­πής και έτσι η παρου­σία της στο ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο διήρ­κη­σε ελάχιστα.

«Η εντο­λέ­ας μου λόγω της σωμα­τι­κής και ψυχο­λο­γι­κής κατά­στα­σης στην οποία βρί­σκε­ται, δεν ήταν σε θέση να απο­λο­γη­θεί. Έκα­νε χρή­ση του δικαιώ­μα­τος της σιω­πής και ζήτη­σε να απο­λο­γη­θεί σε επό­με­νο χρό­νο. Επι­πλέ­ον υπήρ­ξαν νέα στοι­χεία τα οποία θέλα­με να μελε­τή­σου­με και με σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα προ­φυ­λα­κί­στη­κε» δήλω­σε ο συνή­γο­ρος της μετά το πέρας της διαδικασίας.

banner skliros aprilis banner aggoules aginota banner
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο