Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρωτότυπες (κόκκινες) πρωτοχρονιάτικες ευχές (ΒΙΝΤΕΟ)

Το βιντε­ά­κι αλιεύ­σα­με στο faceboobk. Δεν ξέρου­με ποιος είναι ο δημιουρ­γός του και γι’ αυτό δεν το ανα­φέ­ρου­με. Μόνος σκο­πός της ανα­πα­ρα­γω­γής η διά­δο­σή του. Απο­λαύ­στε το.

Καλή χρο­νιά σε όλους

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο