Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πρόκληση και ξεδιαντροπιά από την βουλευτή της ΝΔ Κ. Παπακώστα: «Να επιβληθούν πρόστιμα στους εγκλωβισμένους οδηγούς»!

Nα βγουν «ορδές τρο­χο­νό­μων και από σήμε­ρα που τα αυτο­κί­νη­τα είναι εκεί παρο­πλι­σμέ­να και να κάνουν ελέγ­χους, όσοι δεν έχουν αλυ­σί­δες πρόστιμο».

Την απί­στευ­τη και εξορ­γι­στι­κή αυτή δήλω­ση έκα­νε σήμε­ρα το πρωί η βου­λευ­τής Τρι­κά­λων της ΝΔ Κατε­ρί­να Παπα­κώ­στα, ζητώ­ντας να επι­βλη­θούν πρό­στι­μα τους οδη­γούς που εγκλω­βί­στη­καν στην Αττι­κή Οδό!!!

Σύμ­φω­να με όσα μετα­δί­δει το trikalavoice.gr, την ώρα που ακό­μη εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και οι οδη­γοί τους παρέ­με­ναν εγκλω­βι­σμέ­νοι στην Αττι­κή Οδό, η «άρι­στη» βου­λευ­τής της ΝΔ μιλώ­ντας στο «Ζυγό FM 100», είπε επί λέξει να βγουν «ορδές τρο­χο­νό­μων και από σήμε­ρα που τα αυτο­κί­νη­τα είναι εκεί παρο­πλι­σμέ­να και να κάνουν ελέγ­χους, όσοι δεν έχουν αλυ­σί­δες πρόστιμο»!

Αφού «συγ­χα­ρού­με» το κόμ­μα της ΝΔ και τους ψηφο­φό­ρους της για την… «άρι­στη» αυτή εκπρό­σω­πό τους, δεν έχου­με παρά να ρωτή­σου­με την κ. Παπακώστα:

Άρα­γε, ντρέ­πε­σαι καθόλου;

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο