Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανική πυραυλική επίθεση στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας

Του­λά­χι­στον ένας πύραυ­λος έπλη­ξε το αρχη­γείο του ρωσι­κού στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας στο κρι­μαϊ­κό λιμά­νι της Σεβα­στού­πο­λης, ανα­κοί­νω­σε ο τοπι­κός κυβερ­νή­της Μιχα­ήλ Ραζ­νο­ζά­γεφ στο Telegram.

«Ο εχθρός πραγ­μα­το­ποί­η­σε πυραυ­λι­κή επί­θε­ση κατά του αρχη­γού του στό­λου», έγρα­ψε στο Telegram ο κυβερ­νή­της της Σεβα­στού­πο­λης Μιχα­ήλ Ραζ­νο­ζά­γεφ, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ο απο­λο­γι­σμός πιθα­νών θυμά­των καταρ­τί­ζε­ται και ότι τα συντρίμ­μια έπε­σαν κοντά στο παρα­κεί­με­νο θέρετρο.

Ο Ραζ­νο­ζά­γεφ δήλω­σε ότι είναι πιθα­νό και δεύ­τε­ρο πλήγ­μα και κάλε­σε τους κατοί­κους να απο­φύ­γουν το κέντρο της πόλης όπου βρί­σκε­ται το αρχη­γείο του στό­λου τη Μαύ­ρης Θάλασσας.

Πυρο­σβέ­στες βρί­σκο­νται στο σημείο της επίθεσης.

«Μια νέα επί­θε­ση είναι πιθα­νή. Μην έρχε­στε στο κέντρο της πόλης, μεί­νε­τε στο εσω­τε­ρι­κό των κτι­ρί­ων. Για όσους βρί­σκο­νται κοντά στο αρχη­γείο του στό­λου, σε περί­πτω­ση που ακού­σε­τε σει­ρή­νες, πηγαί­νε­τε στα κατα­φύ­για», έγρα­ψε στο Telegram ο Μιχα­ήλ Ραζ­νο­ζά­γεφ, ο κυβερ­νή­της που διο­ρί­σθη­κε από την Μόσχα στην Σεβα­στού­πο­λη μετά την προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας το 2014.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο