Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας του Βλ. Πούτιν

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι κατη­γό­ρη­σε από­ψε τη Ρωσία ότι επι­διώ­κει μια εκε­χει­ρία προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει την προ­έ­λα­ση των ουκρα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην περιο­χή του Ντον­μπάς και να ενι­σχύ­σει τις δυνά­μεις κατοχής.

«Θέλουν τώρα να εκμε­ταλ­λευ­θούν ως πρό­φα­ση τα Χρι­στού­γεν­να, έστω και για λίγο, προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σουν την προ­έ­λα­ση των ανδρών μας στο Ντον­μπάς και να φέρουν εξο­πλι­σμό, πυρο­μα­χι­κά και επί­στρα­τους», είπε μετα­ξύ άλλων ο Ζελέν­σκι σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νη ομι­λία του.

«Τι θα τους απο­φέ­ρει αυτό; Μόνο ακό­μη μια αύξη­ση στις μέχρι σήμε­ρα απώ­λειές τους», συμπλήρωσε.

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας τόνι­σε ότι ο πόλε­μος «θα τελειώ­σει μόνο όταν απο­χω­ρή­σουν οι στρα­τιώ­τες σας ή τους εκδιώξουμε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ria Novosti.

Ουκρα­νία: Εκε­χει­ρία 36 ωρών λόγω Χρι­στου­γέν­νων διέ­τα­ξε ο Βλ. Πούτιν

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο