Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς;

Τη Δευ­τέ­ρα 23 Δεκεμ­βρί­ου θα κλεί­σουν τα σχο­λεία για τις Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες δια­κο­πές μαθη­τών και εκπαιδευτικών.

Οι δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων θα ξεκι­νή­σουν στις 24 Δεκεμ­βρί­ου 2019 και θα διαρ­κέ­σουν έως τις 6 Ιανουα­ρί­ου 2020.

Η επι­στρο­φή στα θρα­νία θα γίνει μετά και τον εορ­τα­σμό των Θεο­φα­νεί­ων, με τα μαθή­μα­τα να ξεκι­νούν εκ νέου την Τρί­τη 7 Ιανουα­ρί­ου 2020.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο