Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωμύλος Αυδής: Ο γάμος

Λυγε­ρό­κορ­μος, πλα­τυ­κού­τε­λος κι ιδιο­φυ­ής αντά­μα με το δίδυ­μο μυα­λό του,
τον Φρειδερίκο,
ξεπρό­βα­λε στις φτω­χο­γει­το­νιές της Ανθρω­πό­τη­τας, ο νέος ευπα­τρί­δης της Σκέψης,
Κάρο­λος Μαρξ.

Φώτι­σαν τα σκο­τά­δια της Ανθρώ­πι­νης Ιστορίας,
ανά­βο­ντας τους λαμ­πτή­ρες της Πάλης των Τάξεων,
κι ανέ­θε­σαν τις τύχες της στην άρτι γεννηθείσα
πολι­τι­κή χει­ρα­φέ­τη­ση της εργατιάς.

Ανα­τα­ρά­χτη­κε η ‘δια­νό­η­ση’ της εποχής,
ατέρ­μο­νες συζητήσεις,
αλλά ο ‘ταξι­διά­ρης’ Κάρολος
είχε σιγου­ριά κι ήταν ανένδοτος.

Κι όταν τους αντά­μω­σε ο Ουλιάνοφ,
του χάρι­σαν απλό­χε­ρα την προί­κα του μυα­λού τους
κι έτσι παντρεύ­τη­κε τη Μεγά­λη Σοσια­λι­στι­κή Επανάσταση,
ξημε­ρώ­μα­τα 26 τ’ Οκτώβρη.

Τι γάμος κι αυτός !!!
Η παγκό­σμια κατα­πιε­σμέ­νη φτώχεια,
σημά­δε­ψε μ’ αισιο­δο­ξία και βεβαιότητα,
το αύριο του κόσμου.

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλάδας,
Περή­φα­νο παι­δί της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επανάστασης.
Έγι­νε κιό­λας 100 χρόνων,
λες και ήταν χτες !

αρυ­τί­δια­στα, θαρ­ρα­λέα, ορμητικά,
βαδί­ζει αγέ­ρω­χα, πιστά ακολουθώντας,
τις αρχές των γονιών του,
εκα­τό χρό­νια τώρα.

Βου­λο­κέ­ρι έβα­λε στ’ αυτιά του,
όπως ο Οδυσ­σέ­ας στους συντρό­φους του,
στο μακρι­νό ταξί­δι του,
για την ανα­τρο­πή του σάπιου.

Διώ­ξεις, βασα­νι­στή­ρια, φυλακές,
εξο­ρί­ες, δολο­φο­νί­ες και τρικλοποδιές,
μάταια μπή­καν στο κόκ­κι­νο διά­βα του,
ήρω­ες άπαρ­τα βουνά.

Απ’ τα σπλά­χνα του βγή­καν τα παι­διά του Λαού:
ΟΚΝΕ, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ-ΟΠΛΑ, ΔΣΕ.
Κάθε σπι­θα­μή της Ελλά­δας και πάλη,
κάθε μπου­ντρού­μι κι αίμα ξεραμένο.

Κι ήρθαν οι δύσκο­λοι καιροί
και ξεκα­θά­ρι­σε η ήρα από το στάρι.
Τώρα, που ο κόσμος σκο­τεί­νια­σε από τις τηλε­ο­ρά­σεις των αστών,
ορθό­πλω­ρα ανε­μί­ζουν οι κόκ­κι­νες σφυ­ρο­δρε­πα­νά­τες σημαίες:

ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΕ, ΜΗΝ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ,
ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ,
ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
26 Σεπτεμβρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο