Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Με «Κρουζ» κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη με αμερικανικά και ευρωπαϊκά όπλα

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις εκτό­ξευ­σαν πυραύ­λους Kalibr τύπου κρουζ, για την κατα­στρο­φή μιας μεγά­λης απο­θή­κης με αμε­ρι­κα­νι­κά και ευρω­παϊ­κά όπλα, στην περιο­χή Τερ­νό­πιλ της Ουκρα­νί­ας, όπως μετέ­δω­σε σήμε­ρα το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax, επι­κα­λού­με­νο το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Η ρωσι­κές δυνά­μεις κατέρ­ρι­ψαν επί­σης, τρία ουκρα­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη Su-25 κοντά στο Ντο­νέ­τσκ και στο Χάρ­κο­βο στην Ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, σύμ­φω­να με το Interfax που επι­κα­λέ­στη­κε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο