Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Κολλιόπουλος Ηλίας: Ρύσαι ημάς από του πονηρού

Αφέντη, διδαξόν με τα δικαιώματά σου
Κι εγώ πιστά θ’ ακολουθώ το πρόσταγμά σου.
Του πλούτου σου παραγωγός,
Κατά το θέλημα σου, συνεταξάμην.

Αν απερίσκεπτα ως λέων ωρυόμενος τολμώ
Το βιος που φτιάχνω ν’ απαιτώ,
Κατέστειλε με τον αμαρτωλό
Που αμφισβητώ την αφεντιά σου.

Εν υπνώσει δέσμιος της ομηρίας σου.
Αιωνίως χρήσιμος δούλος μισός νεκρός
Ου γαρ οίδα τι ποιώ, υποταγμένος διαρκώς
Ήμαρτο , να ζητώ την δίκαιη τιμωρία μου.

Τώρα οικτίρω ευχόμενος σχέδιο εφήμερον
από τα ωφελήματα, δος εμοί σήμερον,
Της απαλλοτρίωσης δε κτήματα και γεννήματα ,
Από τον πειρασμό απεταξάμην.

Μονόδρομο προστάζεις το επιζήν .
Πολύχρονε, άσε τη σάπια ιστορία σου.
Πιεστική Σοφία σαθρή, μπλοφάρεις πριν
Εννόμως επιβάλεις τη σωτηρία σου.

Άρχοντα αρνούμαι την ευφυή πειθώ σου.
Το βέλτιστον αρχών τε και διατάξεων,
Το χείρον εν τοις πράγμασι, εισενέγκης με
να στρατευθώ επί Γης, την Πάλη των Τάξεων.

Κολλιόπουλος Ηλίας
4 Σεπτέμβρη 2020

Ν. Μπελογιάννης Ν. Πλουμπίδης – Στο σπίτι των ηρώων