Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάμος: Δυο νεκροί από πτώση ελικοπτέρου — Ζωντανός ο χειριστής — Συνεχίζονται οι έρευνες για το 4ο μέλος

Νεκροί είναι οι δυο από τους τέσ­σε­ρις επι­βαί­νο­ντες στο ελι­κό­πτε­ρο που έπε­σε νωρί­τε­ρα σε θαλάσ­σια περιο­χή της Σάμου, καθώς συμ­με­τεί­χε σε επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης πυρ­κα­γιάς στην  περιο­χή του Αγί­ου Μηνά.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, από το 4μελές πλή­ρω­μα του ελι­κο­πτέ­ρου, νεκροί είναι δύο, ένας είναι αγνο­ού­με­νος, και ένας δια­σω­θέ­ντας που είναι ο πιλό­τος του ελικοπτέρου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πρό­κει­ται για ένα ουκρα­νι­κό μισθω­μέ­νο ελι­κό­πτε­ρο τύπου Μ8, με 4 μέλη πλή­ρω­μα, το οποίο έπε­σε στη θαλάσ­σια περιο­χή 300 μέτρα δυτι­κά της παρα­λί­ας Πλά­κας, κατά τη διάρ­κεια άντλη­σης νερού από τη θάλασ­σα για τις ανά­γκες κατά­σβε­σης της πυρκαγιάς.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ελι­κό­πτε­ρο είχε απο­γειω­θεί από τη Σάμο περί­που στις 5 παρά 20 το από­γευ­μα και έπε­σε περί­που στις 6 παρά 5 το από­γευ­μα. Το πλή­ρω­μα απο­τε­λού­νταν από ένα Ρου­μά­νο, δύο Μολ­δα­βούς και ένα Έλλη­να μεταφραστή.

Οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται, ενώ μέχρι στιγ­μής άγνω­στα παρα­μέ­νουν τα αίτια της πτώ­σης του ελικοπτέρου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο