Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σάμος: Ναυάγιο με νεκρό και αγνοούμενους

Ναυά­γιο με λέμ­βο που μετέ­φε­ρε ξερι­ζω­μέ­νους μετα­νά­στες σημειώ­θη­κε σήμε­ρα σε θαλάσ­σια περιο­χή δυτι­κά του Καρ­λο­βα­σί­ου στη Σάμο.

Ένας άνδρας ανα­σύρ­θη­κε χωρίς τις αισθή­σεις του κοντά σε ημι­βυ­θι­σμέ­νη λέμ­βο, ενώ σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχουν δια­σω­θεί 25 άνθρωποι.

Οι δια­σω­θέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν στο Βαθύ, ενώ ο άντρας παρα­λή­φθη­κε από ασθε­νο­φό­ρο και μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο του νησιού.

Το Λιμε­νι­κό διε­ξή­γα­γε έρευ­νες με ναυα­γο­σω­στι­κό, περι­πο­λι­κό σκά­φος και ελι­κό­πτε­ρο της Frontex για τον εντο­πι­σμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές των δια­σω­θέ­ντων άλλοι πέντε επι­βαί­νο­ντες έχουν βγει στη στεριά.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο