Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σέρρες: Δύο νεκροί και έξι τραυματίες σε τροχαίο με μετανάστες

Δύο νεκροί και έξι τραυ­μα­τί­ες είναι ο απο­λο­γι­σμός τρο­χαί­ου δυστυ­χή­μα­τος με μετα­νά­στες, που σημειώ­θη­κε στις 6.30 το πρωί στην παλιά εθνι­κή οδό Σερ­ρών — Καβά­λας, έξω από το χωριό Κρη­νί­δα Σερρών.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες που δόθη­καν από την ΕΛ.ΑΣ., επρό­κει­το για όχη­μα που μετέ­φε­ρε παρά­νο­μα μετα­νά­στες. Κατά τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, το όχη­μα στο οποίο επέβαι­ναν συνο­λι­κά εννέα άτο­μα ‑υπό αδιευ­κρί­νι­στες συν­θή­κες- εξε­τρά­πη της πορεί­ας του και ανε­τρά­πη. Από τα συντρίμ­μια του αυτο­κι­νή­του ανα­σύρ­θη­καν νεκροί δύο επι­βά­τες και άλλοι έξι δια­κο­μί­στη­καν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι σε νοσο­κο­μεία των Σερ­ρών και της Δρά­μας. Ο οδη­γός — δια­κι­νη­τής αναζητείται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο