Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα ο τελικός: ΑΕΚ vs Ολυμπιακός για το Κύπελλο Ελλάδας

Στη σκιά της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, το βρά­δυ (21:00) του Σαβ­βά­του (12/9), στο άδειο από φιλά­θλους «Παν­θεσ­σα­λι­κό στά­διο», ΑΕΚ και Ολυ­μπια­κός, με διαι­τη­τή τον 47χρονο Ολλαν­δό, Μπγιέρν Κάι­περς, θα διεκ­δι­κή­σουν το Κύπελ­λο Ελλά­δας στον τελι­κό του Κυπέλ­λου, που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί αρχι­κά για τις 26 Ιου­λί­ου στη Ριζού­πο­λη, στη συνέ­χεια 30 Αυγού­στου στο ΟΑΚΑ αλλά ανα­βλή­θη­κε και τις δύο φορές.

Ένας αγώ­νας αξί­ας 90,175 εκατ. ευρώ, (όταν μόνο ο Κιλιάν Μπα­πέ κοστο­λο­γεί­ται 250 εκατ. ευρώ), όσο εκτι­μώ­νται οι δύο φινα­λίστ (64,925 ο Ολυ­μπια­κός και 25,250 η ΑΕΚ) σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα transfertmarkt, έχο­ντας ακρι­βό­τε­ρους παί­κτες τον Μαντί Καμα­ρά (12 εκατ) και Μάρ­κο Λιβά­για (4,5). Μία εκτί­μη­ση όπου φυσι­κά δεν περι­λαμ­βά­νο­νται οι παί­κτες που έχουν απο­χω­ρή­σει από τις δύο ομάδες.

Φυσι­κά στην εκτι­μώ­με­νη αξία, δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι νέες προ­σθή­κες των δύο ομά­δων, μιας και ο τελι­κός θα γίνει με τα ρόστερ της σεζόν 2019/20.

Στα 88 χρό­νια ιστο­ρί­ας του θεσμού, δεν θα είναι η πρώ­τη που ο τελι­κός χωρίς φιλά­θλους, μιας και είχαν προη­γη­θεί οι τελι­κοί του 2016 και 2019, όχι φυσι­κά λόγω Covid-19, αλλά προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν επεισόδια.

H AEK φτά­νει αήτ­τη­τη (3 νίκες και ισά­ριθ­μες ισο­πα­λί­ες) στον πέμ­πτο συνε­χό­με­νο τελι­κό της (2016–19) στο Κύπελ­λο Ελλά­δας, έχο­ντας κερ­δί­σει μόνο τον πρώ­το, η ‑μονα­δι­κή-ήττα (3–2) από τον ΠΑΟΚ δεν απο­δεί­χθη­κε ικα­νή να στε­ρή­σει από τον Ολυ­μπια­κό (4 νίκες και 1 ισο­πα­λία) την προ­σπά­θεια κατά­κτη­σης του νταμπλ.

ΑΕΚ, νεό­τε­ρη κατά 20 μήνες από τον αντί­πα­λό της, όσον αφο­ρά τον μέσο όρο ηλι­κί­ας (24,6 ένα­ντι 26,2 χρό­νια) και Ολυ­μπια­κός θα συνα­ντη­θούν για όγδοη φορά σε τελι­κό, με τους «κιτρι­νό­μαυ­ρους» να έχουν προ­βά­δι­σμα 4–3 στα ραντε­βού που προηγήθηκαν:

1953: Ολυ­μπια­κός — ΑΕΚ 3–2 (20′ Κοπα­νί­δης , 37′ Καν­σός, 79′ Δαρί­βας / 83′ Σερα­φί­δης, 88′ Κανάκης)

1956: ΑΕΚ — Ολυ­μπια­κός 2–1 (21′ Χανιώ­της, Κανά­κης /26′ Δαρίβας)

1966: ΑΕΚ — Ολυ­μπια­κός 2–0 χωρίς αγώνα

2002: ΑΕΚ — Ολυ­μπια­κός 2–1 (Σ. Κων­στα­ντι­νί­δης, Ίβιτς / Τζιοβάνι)

2006: Ολυ­μπια­κός — ΑΕΚ 3–0 (61′ Κων­στα­ντί­νου, 70′ Τζόρ­τζε­βιτς, 88′ Καστίγιο)

2009: Ολυ­μπια­κός-ΑΕΚ 4–4 (15–14 πεν.)

2016: ΑΕΚ — Ολυ­μπια­κός 2–1 (38′ Μάντα­λος, 51′ Τζι­μπούρ / 84′ Τσό­ρι Ντομίνγκες)

Ένδε­κα συνο­λι­κά ομά­δες (Ολυ­μπια­κός-27 Πανα­θη­ναϊ­κός-18, ΑΕΚ-15, ΠΑΟΚ‑7,Πανιώνιος‑2, Λάρισα‑2, Άρης‑1, Ηρακλής‑1, Εθνικός‑1, ΟΦΗ‑1, Καστοριά‑1) έχουν κατα­κτή­σει το Κύπελ­λο Ελλά­δας, με τα περισ­σό­τε­ρα τρό­παια (27) να βρί­σκο­νται στα γρα­φεία του Ολυ­μπια­κού, ενώ 19 είναι οι ομά­δες που συμ­με­τεί­χαν στο ραντε­βού, κατη­γο­ρία όπου και πάλι ο Ολυ­μπια­κός κατέ­χει την πρώ­τη θέση με 41 παρουσίες.

Τρεις φορές χρειά­στη­κε επα­να­λη­πτι­κός τελι­κός: 1933 (Εθνι­κός-Άρης), 1952 (Ολυ­μπια­κός-Πανιώ­νιος) και 1960 (Ολυ­μπια­κός-Πανα­θη­ναϊ­κός), ενώ αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το παι­χνί­δι του 1969 (Ολυ­μπια­κός-Πανα­θη­ναϊ­κός 1–1 και στην παρά­τα­ση), αφού κρί­θη­κε στο «κορώ­να-γράμ­μα­τα», με το νόμι­σμα να «βγά­ζει» κυπελ­λού­χο τον Παναθηναϊκό.

Το 1949 διε­ξή­χθη ο πρώ­τος τελι­κός που κρί­θη­κε στην παρά­τα­ση (ΑΕΚ-Πανα­θη­ναϊ­κός 2–1) και το 1974 ο πρώ­τος που κρί­θη­κε στα πέναλ­τι (ΠΑΟΚ ‑Ολυ­μπια­κός 4–3 /2–2 παράταση).

Το 1970 ο Άρης έγι­νε η πρώ­τη ομά­δα εκτός Αθη­νών που κατέ­κτη­σε το τρό­παιο (1–0 τον ΠΑΟΚ), στον πρώ­το τελι­κός που μετα­δό­θη­κε από την TV, ενώ δέκα χρό­νια αργό­τε­ρα η Καστο­ριά, έγι­νε η πρώ­τη επαρ­χια­κή ομά­δα που κατέ­κτη­σε το τρόπαιο.

Η ΑΕΚ είναι η ομά­δα που έχει πετύ­χει τη μεγα­λύ­τε­ρη σε έκτα­ση νίκη (7–1 επί του Απόλ­λω­να Αθη­νών το 1996), ενώ…συμμετείχε το 1997 και στο μονα­δι­κό τελι­κό χωρίς γκολ (ΑΕΚ ‑Πανα­θη­ναϊ­κός 5–3 στα πέναλτι).

Παρού­σα επί­σης στον…επικό τελι­κό του 2009, όπου χρειά­στη­καν 34 πέναλ­τι για να νική­σει ο Ολυ­μπια­κός (15–14/4–4 στα 120’). Συνο­λι­κά έχουν σημειω­θεί 254 γκολ σε τελι­κούς, που έχουν πρώ­το σκό­ρερ τον Γιώρ­γο Σιδέ­ρη (6 γκολ).

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο