Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σήμερα το ματς της Εθνικής με τη Γεωργία για το EURO 2024

Η εθνι­κή Ελλά­δας θα παί­ξει σήμε­ρα (19:00) ένα από τα κρι­σι­μό­τε­ρα ματς την τελευ­ταία δεκα­ε­τία κόντρα στη Γεωρ­γία στην Τιφλί­δα, για μία θέση στα τελι­κά του EURO 2024, στο κατά­με­στο στά­διο «Boris Paichadze».

Ο Ουρου­γουα­νός ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός της εθνι­κής, Γκου­στά­βο Πογιέτ, έκα­νε τις τελι­κές επι­λο­γές του ανα­φο­ρι­κά με την απο­στο­λή. Κατέ­λη­ξε σε 23 παί­κτες αφή­νο­ντας εκτός ‑σε σχέ­ση με τις αρχι­κές κλή­σεις του- τους Σωκρά­τη Διού­δη, Γιώρ­γο Τζα­βέλ­λα, Χρή­στο Τζό­λη και Μανώ­λη Σάλιακα.

Ανα­λυ­τι­κά η απο­στο­λή της εθνι­κής: Βλα­χο­δή­μος, Πασχα­λά­κης, Αθα­να­σιά­δης, Τσι­μί­κας, Μαυ­ρο­πά­νος, Χατζη­διά­κος, Ρέτσος, Ρότα, Μπάλ­ντοκ, Κου­λιε­ρά­κης, Μπα­κα­σέ­τας, Μπου­χα­λά­κης, Κουρ­μπέ­λης, Μάντα­λος, Ζέκα, Σιώ­πης, Ιωαν­νί­δης, Μασού­ρας, Πέλ­κας, Χατζη­γιο­βά­νης, Κων­στα­ντέ­λιας, Για­κου­μά­κης και Παυ­λί­δης.

Η αποστολή της Γεωργίας για το ματς με την Ελλάδα

Ο Γάλ­λος ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός της Γεωρ­γί­ας, Βίλι Σανιόλ, άφη­σε εκτός απο­στο­λής για τον κρί­σι­μο αγώ­να τρεις παί­κτες: τους Ανζόρ Μεκ­βα­μπι­σβί­λι, Σάμπα Σαζό­νοφ και Βλά­ντι­μιρ Μαμου­τσα­σβί­λι. Ανα­λυ­τι­κά η απο­στο­λή της Γεωργίας:

Τερ­μα­το­φύ­λα­κες: Μαμαρ­ντα­σβί­λι (Βαλέν­θια), Λόρια (Ντι­νά­μο Τιφλί­δας), Γκου­γκε­σα­σβί­λι (Καρα­μπάχ). Αμυ­ντι­κοί: Κβιρκ­βέ­λια (Αλ Αχντούντ), Κάσια (Σλο­βά­νι), Γκβε­λε­σιά­νι (Περ­σέ­πο­λις), Ντβά­λι (ΑΠΟΕΛ), Λοκο­σβί­λι (Κρε­μο­νέ­ζε), Κακα­μπάν­τζε (Κρα­κο­βία), Τσι­ταϊ­σβί­λι (Ντι­νά­μο Μπα­τού­μι), Γκο­τσο­λεϊ­σβί­λι (Σαχτάρ). Μέσοι/Επιθετικοί: Κιτεϊ­σβί­λι (Στουρμ), Κβεκ­βε­σκί­ρι (Λεχ Πόζ­ναν), Τσαχ­βε­ντά­τζε (Γουότ­φορντ), Κοτσο­ρα­σβί­λι (Λεβά­ντε), Καν­κά­βα (Σλο­βά­νι), Μικου­τάν­τζε (Μετζ), Ζιβ­ζι­βάν­τζε (Καρλσ­ρούη), Κβι­λι­τάια (ΑΠΟΕΛ), Σεν­γκέ­λια (Παναι­τω­λι­κός), Αλτου­να­σβί­λι (Βόλφ­σμπερ­γκερ), Ντα­βι­τα­σβί­λι (Μπορ­ντό), Κβα­ρα­τσxέ­λια (Νάπο­λι).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο