Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα το «γκολ του αιώνα» και «το χέρι του Θεού»

Τριά­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα, από την ημέ­ρα που σημειώ­θη­καν δύο γκολ, τα οποία βρί­σκο­νται σίγου­ρα, ανά­με­σα σε εκεί­να που συζη­τή­θη­καν περισ­σό­τε­ρο στην Ιστο­ρία του ποδοσφαίρου. 

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 22 Ιου­νί­ου 1986, ο Ντιέ­γκο Αρά­ντο Μαρα­ντό­να σημεί­ω­σε «το γκολ του Θεού» και «το γκολ του αιώ­να» ενά­ντια στην Αγγλία, στην προη­μι­τε­λι­κή φάση του Μου­ντιάλ στο Μεξικό.

Με το πρώ­το, άνοι­ξε το σκορ στέλ­νο­ντας την μπά­λα στα δίκτυα με το χέρι. Ήταν το έκτο λεπτό της επα­νά­λη­ψης, όταν σε επέ­λα­ση και σέντρα του Βαλ­ντά­νο, ο Αργε­ντι­νός ύψω­σε το χέρι του, νίκη­σε τον Σίλ­τον και έστει­λε τη μπά­λα στα δίκτυα, χωρίς να σημειώ­σει την παρά­βα­ση ο Τυνή­σιος διαι­τη­τής Μπιν Νασέρ. Ένα γκολ που έμει­νε στην Ιστο­ρία ως «το χέρι του Θεού».

Το δεύ­τε­ρο γκολ, ο Μαρα­ντό­να το σημεί­ω­σε, όταν ξεκι­νώ­ντας από τη μεσαία γραμ­μή, πέρα­σε όποιον παί­κτη μπή­κε μπρο­στά του, έφτα­σε στη περιο­χή και σκόραρε. 

Ηταν ένα αξέ­χα­στο παι­χνί­δι, που δίχως άλλο θα μεί­νει στην Ιστο­ρία γι΄αυτά τα δύο γκολ. Μία νίκη (2–1 το τελι­κό απο­τέ­λε­σμα, για τους Αγγλους σκό­ρα­ρε ο Λίνε­κερ), που για τους Αργε­ντι­νούς σήμαι­νε μια εκδί­κη­ση ενά­ντια στην Αγγλία μετά τον πόλε­μο κατά της κατο­χής των Νήσων Φώκλαντ, που κερ­δή­θη­κε από τους Βρετανούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο