Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου απονέμεται στον Γεώργιο Σεφέρη το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Σαν σήμε­ρα 10  Δεκεμ­βρί­ου απο­νέ­με­ται στον Γεώρ­γιο Σεφέ­ρη το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, το πρώ­το Νόμπελ που κερ­δί­ζει Έλληνας.

Στις σελί­δες του ΑΤΕΧΝΩΣ έχουν φιλο­ξε­νη­θεί θέμα­τα σχε­τι­κά με τη ζωή και το έργο του ποι­η­τή και η ομι­λία του κατά την τελε­τή απο­νο­μής του βρα­βεί­ου:

 

Σαν σήμε­ρα 20 Σεπτεμ­βρί­ου 1971 έφυ­γε από τη ζωή ο Γιώρ­γος Σεφέρης

Σαν σήμε­ρα 24 Οκτω­βρί­ου 1963 απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο Νόμπελ στον Γ. Σεφέρη

«Όργα­νο του διε­θνούς κομ­μου­νι­σμού» ο Σεφέρης…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ: Η Ελλά­δα δεν τον πλή­γω­σε μόνο…. τον αγά­πη­σε και πολύ …!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο