Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 13 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1793 Δολο­φο­νεί­ται η ηγε­τι­κή μορ­φή της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης Ζαν Πολ Μαρά.

mara

1822 Η στρα­τιά του Δρά­μα­λη μπαί­νει στο Άργος, ενώ γύρω της κλεί­νει ορι­στι­κά η λαβί­δα του Θόδω­ρου Κολοκοτρώνη.

1841 Οι μεγά­λες ευρω­παϊ­κές δυνά­μεις υπο­γρά­φουν συν­θή­κη για την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας (Συν­θή­κη του Λον­δί­νου). Με την ίδια συν­θή­κη απα­γο­ρεύ­τη­κε στα πολε­μι­κά πλοία να περ­νούν τα στε­νά του Βοσπό­ρου και τα Δαρ­δα­νέ­λια σε και­ρό ειρήνης.

1863 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο σύμ­βα­ση ανά­με­σα στη Ρωσία, τη Γαλ­λία, τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία και τη Δανία για την παρα­χώ­ρη­ση του ελλη­νι­κού θρό­νου στον Δανό πρί­γκι­πα Γεώργιο.

1865 Ο Άγγλος ορει­βά­της Έντουαρντ Γουί­μπερ, είναι ο πρώ­τος άνθρω­πος που φτά­νει στην κορυ­φή Μάτερ­χορν, στις Άλπεις.

1878 Υπο­γρά­φε­ται η συν­θή­κη του Βερο­λί­νου: η Σερ­βία, το Μαυ­ρο­βού­νιο και η Ρου­μα­νία ανε­ξαρ­τη­το­ποιού­νται από την Οθω­μα­νι­κή Αυτοκρατορία.

verolino

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Φερ­νά­ντιο Πεσόα από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Πορ­το­γά­λους λογο­τέ­χνες του 20ου αιώνα

1898 ο Γου­λιέλ­μος Μαρ­κό­νι πατε­ντά­ρει το ραδιόφωνο.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Τζορτζ Λιού­ις κλα­ρε­νε­τί­στας μου­σι­κός της τζαζ

1908 Για πρώ­τη φορά παρα­χω­ρεί­ται σε γυναί­κες αθλή­τριες το δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στο Λονδίνο.

1913 Κατά τον Β’ Βαλ­κα­νι­κό Πόλε­μο, ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Δεδέ­α­γατς, ενώ οι Τούρ­κοι προ­ε­λαύ­νουν μέχρι τα παλιά βουλ­γα­ρι­κά σύνορα.

1916 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός Δέσπω Διαμαντίδου

despo

1920 Σε συμ­φω­νία κατα­λή­γουν οι συνεν­νο­ή­σεις Ελλή­νων και Τούρ­κων για την παρά­δο­ση της Αδρια­νού­πο­λης στην Ελλάδα.

1925 Ο δικτά­το­ρας στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος καταρ­γεί την ελευθεροτυπία.

1930 Ξεκι­νά ο πρώ­τος αγώ­νας Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου Ποδο­σφαί­ρου στο Μοντε­βι­δέο της Ουρου­γουά­ης μετα­ξύ των ομά­δων της Γαλ­λί­ας και του Μεξι­κού (4–1).

1939 Ο Φρανκ Σινά­τρα κάνει το ντε­μπού­το του στη δισκογραφία.

1939 Το Ράιχ νοι­κιά­ζει το λιμά­νι της Τριέ­στης από την Ιτα­λία για δέκα χρόνια.

1942 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Χάρι­σον Φορντ, διά­ση­μος ειδι­κά από την ενσάρ­κω­ση στην τρι­λο­γία του Ιντιά­να Τζόουνς

1942 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός κιθα­ρί­στας Ρότζερ Μακ­Γκουίν, ηγε­τι­κή φυσιο­γνω­μία των “Byrds”.

1943 Οι Σοβιε­τι­κοί κατα­τρο­πώ­νουν τους Ναζί στη μεγά­λη μάχη των τεθω­ρα­κι­σμέ­νων, στο μέτω­πο κοντά στο Κουρσκ.

kursk 1

1944 Γεν­νιέ­ται ο Ούγ­γρος εφευ­ρέ­της και αρχι­τέ­κτο­νας Έρνε Ρού­μπικ, γνω­στός και για τον «κύβο του Ρούμπικ»

1954 Πεθαί­νει η Μεξι­κα­νή ζωγρά­φος Φρί­ντα Κάλο

frida

1960 Ο Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι κερ­δί­ζει το χρί­σμα του Δημο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος για την Προ­ε­δρία των ΗΠΑ.

1965 Πέθα­νε ο λογο­τέ­χνης και ζωγρά­φος Φώτης Κόντο­γλου

kontoglou

1968 Πέθα­νε ο Ηλί­ας Τσι­ρι­μώ­κος, έλλη­νας πολι­τι­κός, που διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος της Βου­λής. (Γεν. 26/4/1907)

1972 ο Αρι­στεί­δης Μού­μο­γλου του Ηρα­κλή Θεσ­σα­λο­νί­κης σκο­ρά­ρει ενα­ντί­ον του ΒΑΟ 145 πόντους, ρεκόρ όλων των επο­χών στην Α’ Εθνι­κή του μπά­σκετ. Ο αγώ­νας λήγει με 170–94 και δημιουρ­γεί και ρεκόρ συνό­λου πόντων (264)

Το ασύλ­λη­πτο ρεκόρ του Μούμογλου

1973 Ο Βρε­τα­νός Ντέι­βιντ Μπε­ντ­φορντ κάνει νέο παγκό­σμιο ρεκόρ στην κούρ­σα των 10.000μ στο Λον­δί­νο με 27 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα.

1973 Ο σύμ­βου­λος του Νίξον, Αλε­ξά­ντερ Μπά­τερ­φιλντ, απο­κα­λύ­πτει στα μέλη της Γερου­σί­ας ότι ο πρό­ε­δρος Νίξον έχει εγκα­τα­στή­σει στον Λευ­κό Οίκο σύστη­μα υποκλοπής.

1977 Στις 21:34, μπλακ άουτ βυθί­ζει στο σκο­τά­δι τη Ν. Υόρ­κη επί 25 ώρες.

1985 Ο Σερ­γκέι Μπού­μπ­κα σπά­ει το φράγ­μα των 6 μέτρων στο επί κοντώ στο Παρίσι.

1988 Ο Ούγ­γρος ποδο­σφαι­ρι­στής Λάϊο Ντέ­τα­ρι έρχε­ται στην Αθή­να έχο­ντας υπο­γρά­ψει με τον Ολυ­μπια­κό ένα “χρυ­σό” συμ­βό­λαιο. Ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Ανδρέ­ας Ανδρια­νό­που­λος οργα­νώ­νει μεγά­λη υπο­δο­χή στην πλα­τεία Κοραή.

1991 Στην Τουρ­κία, η αστυ­νο­μία σκο­τώ­νει 11 μέλη της παρά­νο­μης οργά­νω­σης Ντεβ Σολ, κατά τις επι­δρο­μές που έκα­νε σε δια­με­ρί­σμα­τα της Κωνσταντινούπολης.

1992 Ο Γιτζάκ Ράμπιν ανα­λαμ­βά­νει τα καθή­κο­ντά του ως πρω­θυ­πουρ­γός του Ισραήλ.

1993 Σει­σμός 7,8 Ρίχτερ πλήτ­τει την Ιαπω­νία, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν πάνω από 100 άτομα.

1995 Στην Κίνα, 1.200 είναι οι νεκροί από τις πλημ­μύ­ρες και 4,4 δισ. δολά­ρια οι ζημιές.

1996 Επι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε το δια­ζύ­γιο του πρι­γκι­πι­κού βασι­λι­κού ζεύ­γους του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου Κάρο­λου και Νταϊάνας.

1997 Στην Κού­βα μετα­φέ­ρε­ται η σορός του Τσε Γκε­βά­ρα, όπου και ετάφη.

che

1999 Ο Ολυ­μπια­κός πραγ­μα­το­ποιεί την πιο ακρι­βή μετα­γρα­φή (περί­που 5 δις. δρχ) στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου εντάσ­σο­ντας στη δύνα­μή του τον Σλο­βέ­νο ποδο­σφαι­ρι­στή Ζλάτ­κο Ζαχοβιτς.

1999 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα ιστιο­πλο­ΐ­ας στο Γου­ε­στέ­ντε του Βελ­γί­ου. Η Ελλη­νί­δα Πρω­τα­θλή­τρια του ΝΟΒ και της εθνι­κής ομά­δας ιστιο­σα­νί­δων μιστράλ Αγγε­λι­κή Σκαρ­λά­του σε 9 συνο­λι­κά κούρ­σες κερ­δί­ζει τέσ­σε­ρις πρω­τιές, τρεις δεύ­τε­ρες θέσεις και μια τρί­τη συγκε­ντρώ­νο­ντας 13 βαθ­μούς ποινής.

2000 Πεθαί­νει ο κινη­μα­το­γρα­φι­στής Στέ­λιος Τατασόπουλος.

2003 Πέθα­νε σε ηλι­κία 96 ετών ο Κομπάι Σεγκού­ντο θρύ­λος της κου­βα­νέ­ζι­κης μουσικής.

Κομπάι Σεγκού­ντο, θρυ­λι­κή μορ­φή της κου­βα­νέ­ζι­κης μουσικής

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο