Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει η θρυλική Μαρλέν Ντίτριχ

Η γερ­μα­νο­α­με­ρι­κα­νί­δα Μαρ­λέν Ντί­τριχ (Marie Magdalene “Marlene” Dietrich, (27 Δεκ 1901 —  6 Μάη 1992) ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου και τρα­γου­δί­στρια σ’ όλη την μακρά καριέ­ρα της (από τη 10ετία του 1910 μέχρι του 1980) δια­τή­ρη­σε την φήμη της μέσω της συνε­χούς ως μοι­ραία γυναί­κα ανα­κά­λυ­ψης του εαυ­τού της.

Την 10ετία του 1920 συμ­με­τεί­χε σε θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις και στον βου­βό κινη­μα­το­γρά­φο ‑ο ρόλος της ως Λόλα στο Γαλά­ζιος Άγγε­λος (Der blaue Engel, 1930) της χάρι­σε παγκό­σμια φήμη και ένα συμ­βό­λαιο με την Paramount.

Πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε ται­νί­ες του Χόλυ­γουντ όπως Μαρό­κο (1930), Κατά­σκο­πος Χ‑27 (1931), Σαγκάη Εξπρές (1932), Desire (1936) τρα­γι­κή τσα­ρί­να. Επέν­δυ­σε επι­τυ­χώς στην περ­σό­να και στις “εξω­τι­κές” εμφα­νί­σεις της και έγι­νε από τις ακρι­βο­πλη­ρω­μέ­νες ηθο­ποιούς της επο­χής της.

Κατά την διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, ήταν μια υψη­λού επι­πέ­δου δια­σκε­δά­στρια στις ΗΠΑ και από το 1950 μέχρι το 1970 κάνο­ντας περιο­δεία ανά τον κόσμο ως περ­φόρ­μερ ζωντα­νού προγράμματος.

Έλα­βε πολ­λές τιμη­τι­κές δια­κρί­σεις από ΗΠΑ, Γαλ­λία, Βέλ­γιο και Ισρα­ήλ και το 1999 το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου την ονό­μα­σε 9η μεγα­λύ­τε­ρη σταρ του κλα­σι­κού κινη­μα­το­γρά­φου του Χόλυγουντ.

Μετά το θανα­τό της το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ακί­νη­της περιου­σί­ας της Ντί­τριχ που­λή­θη­κε στο Stiftung Deutsche Kinemathek — που έγι­νε ο πυρή­νας της έκθε­σης του Μου­σεί­ου Κινη­μα­το­γρά­φου του Βερο­λί­νου. Η συλ­λο­γή περι­λαμ­βά­νει : πάνω από 3,000 είδη υφα­σμά­των από την δεκα­ε­τία του 1920 έως την δεκα­ε­τία του 1990, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κου­στου­μιών από ται­νί­ες και σκη­νι­κά καθώς και πάνω από χίλια αντι­κεί­με­να από την προ­σω­πι­κή συλ­λο­γή της Ντί­τριχ ; 15,000 φωτο­γρα­φί­ες από τους Σέσιλ Μπή­τον, Χορστ Π. Χορστ, Τζορτζ Χάρελ, Λόρντ Σνό­ου­ντον και Έντουαρντ Στάϊ­χεν ; 300,000 σελί­δες από έγγρα­φα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της αλλη­λο­γρα­φί­ας με τον Μπερτ Μπά­κα­ραχ, τον Γιουλ Μπρύ­νερ, τον Μωρίς Σεβα­λιέ, τον Νόελ Κάουαρντ, τον Ζαν Γκα­μπέν, τον Έρνεστ Χέμιν­γου­εϊ, τον Καρλ Λάγκερ­φελντ, την Νάν­συ και τον Ρόναλντ Ρήγκαν, τον Έριχ Μαρία Ρεμάρ­κε, τον Γιό­σεφ βον Στέρν­μπερν, τον Όρσον Ουέλς και τον Μπί­λυ Ουάιλ­ντερ, καθώς επί­σης και άλλα κομ­μά­τια όπως αφί­σες ται­νιών και ακου­στι­κές ηχογραφήσεις.

Το περιε­χό­με­νο του δια­με­ρί­σμα­τος της Ντί­τριχ στο Μαν­χά­ταν, μαζί με άλλα προ­σω­πι­κά της αντι­κεί­με­να όπως χρυ­σα­φι­κά και ρού­χα, που­λή­θη­καν σε μια δημό­σια δημο­πρα­σία στο Λος Άντζε­λες την 1η Νοεμ­βρί­ου 1997. Το πρώ­το της δια­μέ­ρι­σμα, που βρί­σκε­ται στην οδό Παρκ Άβε­νιου 993, που­λή­θη­κε για $615,000 το 1998.

Δείτε:

Official website

Marlene Dietrich (Internet Broadway Database)

Marlene Dietrich στο IMDb

www.puettner.com

www.marlene.com http://home.snafu.de/fright.night/marlene-dietrich-page-de.html

www.marlenedietrich.org.uk The Legendary, Lovely Marlene

Κινη­μα­το­γρα­φι­κό μου­σείο του Βερολίνου

Φωτο­γρα­φί­ες, Πλα­κάτ, Κρι­τι­κές, CD

Φιλμογραφία

1978 Schöner Gigolo, armer Gigolo  Baroness von Semering

1964 Καυ­τό Παρί­σι Marlene Dietrich

1961 Η δίκη της Νυρεμ­βέρ­γης Mrs. Bertholt

1958 Ο άρχων του τρό­μου Tanya

1957 Μάρ­τυς κατη­γο­ρί­ας Christine

1956 Montecarlo Maria de Crevecoeur

1956 Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες Barbary Coast Saloon Owner

1952 Rancho Notorious Altar Keane

1951 No Highway Monica Teasdale

1950 Πονε­μέ­νο ρομάν­τζο Charlotte Inwood

1949 Jigsaw  Nightclub Patron (cameo appearance)

1948 Φλό­γα και πάθος Erika Von Schluetow

1947 Golden Earrings Lydia

 1946 Martin Roumagnac Blanche Ferrand — une grainetière intrigante

1944 Kismet Jamilla

1944 Follow the Boys Marlene Dietrich

1942 Ena hamogelo stin Kolasi Josie Winters

1942 Psyhes sto vorvoro Cherry Malotte

1942 I kyria einai prothymi Elizabeth ‘Liza’ Madden

1941 Η γυναί­κα της ταβέρ­νας Fay Duval

1941 The Flame of New Orleans Claire Ledeux

1940 Seven Sinners Bijou

1939 Destry Rides Again Frenchy

1937 Angel Lady Maria Barker

1937 Knight Without Armour Alexandra

1936 I Loved a Soldier Anna Sedlak

1936 Ο Κήπος του Αλλάχ Domini Enfilden

1936 Desire Madeleine de Beaupre

1935 The Devil Is a Woman Concha Perez

1934 The Scarlet Empress Princess Sophia Frederica / Catherine II

1933 The Song of Songs Lily Czepanek

1932 Blonde Venus Helen Faraday, aka Helen Jones

1932 Shanghai Express Shanghai Lily

1931 Dishonored Marie Kolverer / X27

1930 Μαρό­κο Mademoiselle Amy Jolly

1930 Γαλά­ζιος άγγε­λος Lola Lola

1930 Gefahren der Brautzeit Evelyne

1929 Das Schiff der verlorenen Menschen Ethel Marley

1929 Die Frau, nach der man sich sehnt Stascha

1929 Ich küsse Ihre Hand, Madame Laurence Gerard / Lucille (U.S. prints)

1928 Prinzessin Olala Chichotte de Gastoné

1927 Café Elektric Erni Göttlinger — ein flatterhaftes Mädchen

1927 Sein größter Bluff Yvette

1927 Kopf hoch, Charly! Edmée Marchand

1927 Der Juxbaron Sophie, ihre Tochter

1926 Eine Dubarry von heute Kokotte

1926 Madame wünscht keine Kinder Dancer (uncredited)

1926 Manon Lescaut Micheline

1925 Der Tänzer meiner Frau Dance extra

1924 Der Mönch von Santarem

1924 Der Sprung ins Leben Mädchen am Strand

1923 Die Gräfin von Paris Lucie

1923 Tragödie der Liebe Lucy

1923 Der Mensch am Wege Krämerstochter

1923 So sind die Männer Kathrin

1919 Im Schatten des Glücks (unconfirmed)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο