Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου: Μια από τις πιο ένδοξες σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΚ

Μια από τις πιο ένδο­ξες σελί­δες στο βιβλίο της ιστο­ρί­ας της ΑΕΚ, γρά­φτη­κε μια μέρα σαν σήμε­ρα το 1976. Η Ένω­ση του Φρά­ντι­σεκ Φάντροκ, σε μια σεζόν όπου η Ένω­ση έφτα­σε μέχρι τα ημι­τε­λι­κά του Κυπέλ­λου UEFA, σημεί­ω­νε μια τερά­στια νίκη επί της Ντέρ­μπι Κάου­ντι μέσα στην Αγγλία με σκορ 3–2 που την έδι­νε το «εισι­τή­ριο» για τους «16» της διοργάνωσης.

Το πρώ­το ματς στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια είχε λήξει με σκορ 2–0 (65‘ Βάγκνερ, 67‘-αυτογκόλ Τόμας) υπέρ της Ένω­σης, η οποία έδει­χνε να έχει βάλει τις βάσεις της πρό­κρι­σης. Με τον αέρα των δύο τερ­μά­των, η ΑΕΚ ταξί­δε­ψε στο Baseball Ground, όπου εκεί όμως οι Άγγλοι κατά­φε­ραν να προη­γη­θούν με τον Τζορτζ στο 53‘. Τα… μαύ­ρα σύν­νε­φα που άρχι­σαν να δημιουρ­γού­νται, φρό­ντι­σε να τα δια­λύ­σει 11 λεπτά αργό­τε­ρα ο Νικο­λού­δης ισο­φα­ρί­ζο­ντας για την ΑΕΚ η οποία στο 77‘ πέτυ­χε και δεύ­τε­ρο γκολ με τον πρό­σφα­τα εκλι­πό­ντα, Τάσο. Η πρό­κρι­ση «κλεί­δω­σε» στο 84‘ όταν ο Βάγκνερ έκα­νε το 3–1 για την ΑΕΚ, με την Ντέρ­μπι Κάου­ντι να μειώ­νει σε 3–2 στο 88ο λεπτό.

Τα ξέφρε­να πανη­γύ­ρια ξεκί­νη­σαν με το σφύ­ριγ­μα της λήξης, αφού ουδείς μπο­ρού­σε να φαντα­στεί ότι μια ελλη­νι­κή ομά­δα εκεί­νης της επο­χής, θα μπο­ρού­σε να φύγει νική­τρια από βρε­τα­νι­κό γήπε­δο. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι χρειά­στη­κε να περά­σουν 35 χρό­νια από τότε για να κερ­δί­σει ξανά ελλη­νι­κή ομά­δα στην Αγγλία (ο ΠΑΟΚ 2–1 την Τότε­ναμ για το Europa League).

Ντέρ­μπι Κάου­ντι — ΑΕΚ 2–3 (53’ Τζόρτζ, 88’ Ρίοχ — 64’ Νικο­λού­δης, 77’ Τάσος, 84’ Βάγκνερ)

ΑΕΚ: Στερ­γιού­δας, Θεο­δω­ρί­δης, Ιντζό­γλου, Ραβού­σης, Νικο­λά­ου, Τάσος, Τσά­μης (81’ Λ.Παπαδόπουλος), Νικο­λού­δης, Βάγκνερ, Παπαϊ­ω­άν­νου (60’ Σκρέ­κης), Μαύρος.

H συγκλο­νι­στι­κή πορεία της ΑΕΚ συνε­χί­στη­κε μέχρι τα ημι­τε­λι­κά. Στη φάση των «16» απέ­κλει­σε τον Ερυ­θρό Αστέ­ρα, στα προη­μι­τε­λι­κά την ΚΠΡ (στη δια­δι­κα­σία των πέναλ­τι), όμως στα ημι­τε­λι­κά γνώ­ρι­σε δύο ήττες από την Γιου­βέ­ντους με απο­τέ­λε­σμα να μεί­νει εκτός τελικού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο