Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,2 Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 09:11 το πρωί σε θαλάσ­σια περιο­χή βόρεια της Κρήτης.

Σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το, το επί­κε­ντρο του σει­σμού εντο­πί­ζε­ται 38 χιλιό­με­τρα βόρεια-βορειο­δυ­τι­κά της Νεά­πο­λης Λασιθίου.

Το εστια­κό του βάθος ήταν 14,4 χιλιό­με­τρα. Μέχρι στιγ­μής δεν έχουν υπάρ­ξει ανα­φο­ρές για ζημιές.

Σει­σμός 4,2 Ρίχτερ ανοι­χτά της Κρήτης‑1

Τις τελευ­ταί­ες ώρες, παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην περιο­χή. Σήμε­ρα στις 06:12 το πρωί σημειώ­θη­κε άλλος ένας σει­σμός της τάξης των 3,8 Ρίχτερ, ενώ έχουν κατα­γρα­φεί και αρκε­τοί μικρό­τε­ροι σεισμοί.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο