Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Δυνατή σεισμική δόνηση, αισθητή σε περιοχές της Μακεδονίας

Σει­σμός τώρα: Δυνα­τή σει­σμι­κή δόνη­ση στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, η οποία έγι­νε αισθη­τή και στους όμο­ρους νομούς, Πέλ­λας, Ημα­θί­ας κλπ. Μαρ­τυ­ρία από την πόλη της Βέροιας κάνει λόγο για πολύ αισθη­τό σεισμό.

SEISMOS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο