Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Ισχυρή σεισμική δόνηση νοτιοδυτικά των Κυθήρων

Σει­σμός τώρα: Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση, μεγέ­θους 5 Ρίχτερ, σημειώ­θη­κε στις 8 μ.μ. στον θαλάσ­σιο χώρο 46 χλμ δυτι­κά, νοτιο­δυ­τι­κά της πόλης των Κυθή­ρων.

Εκ μέρους των τεσ­σά­ρων φορέ­ων συγκρό­τη­σης του Ενιαί­ου Εθνι­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Δικτύ­ου, το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών ανα­κοι­νώ­νει ότι σήμε­ρα, στις 8 μ.μ. ώρα Ελλά­δος, το σει­σμο­λο­γι­κό δίκτυο κατέ­γρα­ψε ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση με μέγε­θος 5 στην κλί­μα­κα Ρίχτερ. Ο σει­σμός έγι­νε σε από­στα­ση 248 χλμ νότια, νοτιο­δυ­τι­κά της Αθήνας.

Τρεις μονα­δι­κές ιστο­ρι­κές μαρτυρίες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο