Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κεφαλονιά — Αισθητή στη Δυτική Ελλάδα

Σει­σμός τώρα: Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε πριν από λίγο στα ανοι­χτά της Κεφα­λο­νιάς, 36 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά του Ληξουρίου.

Το εστια­κό βάθος εντο­πί­ζε­ται στα δέκα χιλιόμετρα.

Ο σει­σμός σημειώ­θη­κε σε θαλάσ­σιο χώρο ανά­με­σα σε Ζάκυν­θο και Κεφα­λο­νιά, στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης.

Ο σει­σμός είχε, σύμ­φω­να με τα τοπι­κά μέσα, μεγά­λη διάρκεια

Η σει­σμι­κή δόνη­ση έγι­νε αισθη­τή σε Ναύ­πα­κτο, Ιωάν­νι­να, Πάτρα και Αγρίνιο.

Σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση του Ευρω­με­σο­γεια­κού Κέντρου (EMSC), ο σει­σμός είχε μέγε­θος 5,2 Ρίχτερ.

Ακο­λού­θη­σαν δύο μικρό­τε­ρες δονή­σεις, μεγέ­θους 2,8 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο