Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, αισθητός σε Χίο, Λέσβο

Σει­σμός τώρα: Έντο­να αισθη­τή στα ανα­το­λι­κά παρά­λια της Λέσβου και της Χίου έγι­νε η σει­σμι­κή δόνη­ση στις 10:21, σήμε­ρα Παρα­κευή. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες μετρή­σεις του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών η σει­σμι­κή δόνη­ση ήταν μεγέ­θους 5,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ με επί­κε­ντρο στα παρά­λια της Τουρ­κί­ας, 117 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά — νοτιο­α­να­το­λι­κά της Μυτιλήνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο