Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση στη Λέσβο

Σει­σμός τώρα: Νέα ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση στη Λέσβο, έντα­σης σύμ­φω­να με τις πρώ­τες μετρή­σεις 4,7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στις 9 παρά 20 το πρωί σήμε­ρα Σαβ­βά­το 7 Ιανουαρίου.

Το επί­κε­ντρο του σει­σμού ήταν επτά χιλιό­με­τρα δυτι­κά – βορειο­δυ­τι­κά του Μαντα­μά­δου στην περιο­χή του Λεπε­τύ­μνου πολύ κοντά στο επί­κε­ντρο του πρώ­του σει­σμού στις 4 παρά 10 τα χαράματα.

Σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών ο σει­σμός είχε εστια­κό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.Τον πρώ­το πρω­ι­νό σει­σμό έχουν ακο­λου­θή­σει δεκά­δες μετα­σει­σμοί πολ­λοί από τους οποί­ους πάνω από τρεις βαθ­μούς της κλί­μα­κας Ρίχτερ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο