Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση νότια της Κρήτης

 Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ κατέ­γρα­ψαν οι σει­σμο­γρά­φοι των τεσ­σά­ρων φορέ­ων συγκρό­τη­σης του Εθνι­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Δικτύ­ου στις 06:14, όπως ανα­κοί­νω­σε το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών .

Το επί­κε­ντρο της δόνη­σης εντο­πί­ζε­ται στον θαλάσ­σιο χώρο 79 χιλιό­με­τρα νότια της Άρβης στην Κρή­τη και προ­έρ­χε­ται από από­στα­ση 443 χλμ νότια/νοτιοανατολικά της Αθήνας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο