Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στην Εύβοια αισθητή στην Αττική

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 4,5 βαθ­μών της Κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 05:23 τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του στην Εύβοια η οποία έγι­νε αισθη­τή και στην Αττική.

Το επί­κε­ντρο της δόνη­σης εντο­πί­στη­κε 2 χιλιό­με­τρα νότια νοτιο­α­να­το­λι­κά των Βασι­λι­κών Ιστιαί­ας και το εστια­κό βάθ­μος υπο­λο­γί­στη­κε στα 18,7 χιλιό­με­τρα, σύμ­φω­να με την ανα­θε­ω­ρη­μέ­νη λύση του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστιτούτου.

Το Ευρω­με­σω­γεϊ­α­κό Ινστι­τού­το υπο­λό­γι­σε τη δόνη­ση στα 4,6 Ρίχτερ στα 23 χιλιό­με­τρα νότια της Σκιάθου.

Μετά τον σει­σμό των 4,5 Ρίχτερ ακο­λού­θη­σαν άλλοι επτά μετα­σει­σμοί μέχρι τις 7:30 το πρωί με μεγα­λύ­τε­ρο αυτόν που σημειώ­θη­κε στις 6:36 και ήταν μεγέ­θους 3,9 βαθ­μών της Κλί­μα­κας Ρίχτερ.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο