Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στην Κρήτη

Σει­σμός μεγέ­θους 4,1 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, ο οποί­ος χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ασθε­νής», κατα­γρά­φη­κε στις 00:59 βόρεια της Κρήτης.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η δόνη­ση σημειώ­θη­κε στον θαλάσ­σιο χώρο 37 χιλιό­με­τρα βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά της Νεά­πο­λης Λασι­θί­ου (στην ανα­το­λι­κή Κρή­τη), ή περί­που 327 νοτιο­α­να­το­λι­κά της Αθή­νας, σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το, ενώ το εστια­κό της βάθος προσ­διο­ρί­ζε­ται στα 15,9 χλμ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο