Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τη Βοιωτία

Σει­σμι­κή δόνη­ση εντά­σε­ως 3,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 07:12.

Το επί­κε­ντρο ήταν σε από­στα­ση 7 χιλιο­μέ­τρων από την Ασω­πία Βοιω­τί­ας και το εστια­κό βάθος ήταν στα πέντε χιλιόμετρα.

«Είναι ένας σει­σμός σε ευαί­σθη­τη περι­ιο­χή που έχει αρχί­σει να δίνει εδώ και 1,5 χρό­νο σει­σμούς», «παρα­κο­λου­θού­με την εξέ­λι­ξη του φαι­νο­μέ­νου» «είναι μια ιδιό­ρυθ­μη περιο­χή η Θήβα που μας έχει ταλαι­πω­ρή­σει στο παρελ­θόν», δήλω­σε ο πρό­ε­δρος του ΟΑΣΠ, Ευθύ­μιος Λέκ­κας μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο του ΣΚΑΪ 100,3.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο