Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σει­σμός τώρα: Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 5,7 Ρίχτερ σημειώ­θη­κε ανοι­χτά της Ρόδου και έγι­νε ιδιαί­τε­ρα αισθη­τός στην Κάρ­πα­θο, όπως και στα γύρω νησιά.

Δεν κατα­γρά­φη­καν, ωστό­σο, σοβα­ρές ζημιές λόγω του ότι η δόνη­ση κατα­γρά­φη­κε σε θαλάσ­σια περιοχή.

Το εστια­κό βάθος, σύμ­φω­να με την Αυτό­μα­τη Λύση του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του, υπο­λο­γί­ζε­ται σε 10 χλμ ενώ η τοπο­θε­σία 63 χλμ νοτιο­α­να­το­λι­κά της Λίνδου.

 

Γκανάς: Επιφανειακός ο σεισμός, σε υποθαλάσσιο χώρο

Μιλώ­ντας στην «Καθη­με­ρι­νή», ο Αθα­νά­σιος Γκα­νάς, διευ­θυ­ντής Ερευ­νών του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του, τόνι­σε ότι «είμα­στε ακό­μα στην επα­νε­κτί­μη­ση του τελι­κού μεγέ­θους, το οποίο πλη­σιά­ζει τα 6 Ρίχτερ. Ήταν ένα σει­σμός πολύ επι­φα­νεια­κός, σε υπο­θα­λάσ­σιο χώρο, 60 χιλιό­με­τρα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Ρόδου. Είναι ένας σει­σμός πάνω στο ελλη­νι­κό τόξο».

Τόνι­σε, δε, ότι «βρι­σκό­μα­στε αναμ­φί­βο­λα σε περί­ο­δο έξαρ­σης των σει­σμών στη χώρα μας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο