Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο της Σάμου

Σει­σμι­κή δόνη­ση 4,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στις 6:24 στον θαλάσ­σιο χώρο 27 χιλιό­με­τρα βόρεια-βορειο­α­να­το­λι­κά από το Βαθύ Σάμου, σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστιτούτο.

Το επί­κε­ντρο του σει­σμού, που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται «ασθε­νής» από το Ινστι­τού­το, είχε εστια­κό βάθος 11,8 χιλιόμετρα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο