Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεσημασμένος για ενδοοικογενειακή βία ο γυναικοκτόνος στη Σαλαμίνα

Eίχε κατα­δι­κα­στεί και στο παρελ­θόν ο 71χρονος καθ’ ομο­λο­γί­αν δρά­στης της πρό­σφα­της γυναι­κο­κτο­νί­ας στη Σαλα­μί­να, με θύμα τη 43χρονη σύντρο­φό του.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες προ­έ­κυ­ψε δακτυ­λο­σκο­πι­κά ότι ο 71χρονος είχε κατα­δι­κα­στεί προ δεκαετίας.

Αύριο, Παρα­σκευή, στις 11 το πρωί, ο κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία της 43χρονης θα περά­σει το κατώ­φλι του ανα­κρι­τή προ­κει­μέ­νου να απολογηθεί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο άνδρας ομο­λό­γη­σε στους αστυ­νο­μι­κούς της ασφά­λειας Πει­ραιά ότι ήταν αυτός που εκτέ­λε­σε την 43χρονη εν ψυχρώ με κυνη­γε­τι­κή καρα­μπί­να μέσα στο σπί­τι της μητέ­ρας της, όπου είχε βρει κατα­φύ­γιο. Ο ίδιος είπε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι διέ­πρα­ξε το έγκλη­μα λόγω «ερω­τι­κής αντιζηλίας».

Μετά την τελευ­ταία κακο­ποί­η­σή της το βρά­δυ της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής η γυναί­κα τον κατήγ­γει­λε στις Αρχές την επό­με­νη ημέ­ρα. Δεν εντο­πί­στη­κε στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου και τελι­κά της αφαί­ρε­σε τη ζωή, ενώ εκεί­νη είχε βρει κατα­φύ­γιο στο πατρι­κό της.

Πηγή: efsyn.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο