Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στη Σάμο

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται από τις 04:30 τα ξημε­ρώ­μα­τα επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης μετα­να­στών στην θαλάσ­σια περιο­χή Σαμιο­πού­λα νότια της Σάμου.

Μέχρι στιγ­μής έχουν δια­σω­θεί 19 άτο­μα τα οποία μετα­φέρ­θη­καν στο λιμά­νι της Σάμου.

/

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο